A provinciák egy egy hódító nagyhatalom által, általában katonai erővel foglalt terület. Rendszerint a Római Birodalomhoz szokás kötni: alárendelt tartományok voltak, melyek adót fizettek a császárnak, de megtarthatták kulturális örökségüket.

Tovább olvasom

Az epika, elbeszélő irodalom, a dráma és a líra mellett a három idodalmi műnem egyike. Az epikus/elbeszélő művek összefoglaló elnevezése. Alapvetően cselekényt ábrázol, az író a cselekményeket elbeszélés formájában mutatja be.

Tovább olvasom

A dráma egy irodalmi műnem, mely alapvetően párbeszédekre (dialógusokra) épül. Többnyire színházi előadásra szánt, nagy alfajai a tragédia, komédia és a színművek. Az epika és a líra mellett az irodalom harmadik műneme, eredetileg cselekvést jelent, tárgya valamilyen külvilágból merített esemény, eseménysor.

Tovább olvasom

A verses regény kevert műfaj, a romantika időszakában jött létre. Összemossa a műfaji-műnemi határokat, ötvözi a líra és epika műnemek sajátosságait. A verses regény formáját tekintve nem versben írt regény, viszont regényszerű témát dolgoz fel.

Tovább olvasom

A janicsárok az Oszmán Birodalom zsoldos katonái voltak. Remek kiképzésű, keménykötésű harcosok voltak. FEgyverzetük rendszerint görbe kard, balta, íj vagy puska volt. A janicsárokat rabszolgákból, illetve a szüleiktől elszakított keresztény gyerekekből képezték ki. 

Tovább olvasom

A polisz egy ókori görög város, azaz városállam. Egy központi városból és a hozzá tartozó környező falvakból állt, így épzett egy önálló államformát. A központi várost fal vette körül, de a legtöbben ezen kívül, a falakban élrtek.

Tovább olvasom

Az elégia görög eredetű lírai műfaj. Időmértékes verseléssel írt, ennek köszönhetően az ókori görög költészetben minden disztichonban írt mű elégia volt minden egyéb megkötéstől, tartalomtól függetlenül. A reneszánsz kor óta (újkor óta) a bánatos, melankolikus hangulatú műveket nevezzük elégiának, melyek rendszerint fájdalmat, csalódást, fáradt beletörődést, gyászt, sokszor bizakodó megnyugvást fejeznek ki. 

Tovább olvasom

A manufaktúra egy kézműves technikán alapuló tőkés üzem és vállalkozás. A termékek előállítását magas szintű kézműves szaktudásra alapozzák. A befekethető pénz, azaz tőke és a szabad munkaerő teremtette meg. A befektető biztosította a termeléshez szükséges eszközöket, szerszámokat, nyersanyagokat, műhelyet, és ő az, aki pénzeli a dolgozókat, gyakorlatilag mindent.

Tovább olvasom

Egy függvény zérushelye az értelmezési tartományának olyan pontja, melyhez a 0 függvényérték tartozik. Ha a grafikonon szeretnénk keresni egy függvény zérushelyét, akkor egy olyan pontot kell keresnünk, ami rajta van az X tengelyen. A függvény képén ezeket szemléletesen lehet látni, a grafikontól függetlenül is megfogalmazhatjuk a zérushely fogalmát. 

Tovább olvasom
A mohácsi csata- a középkori Magyarország bukása

A mohácsi csata a magyar nemzet egyik legnagyobb tragédiája, a középkori Magyarország virágzását zárta le. A csata során elvesztettük a királyt és az országot irányító főpapságot, illetve a bárók jelentős részét is a több, mint 20 ezer katona mellett. A vereség mind katonai, mind politikai szempontból igen súlyos volt, a következmények pedig megpecsételték az ország sorsát. A törökök innentől kezdve akadálytalanul jutottak el az ország belsejébe és foglalták el Budát is.

Tovább olvasom

A középszintű történelem érettségi szent grálja talán az esszé írás. Az mindig is kiszámíthatatlan volt, hogy mit fognak kérdezni a tesztkérdéseknél, vagy az érettségi vizsga egyéb részein – az azonban teljesen kiszámítható volt mindig is, hogy az esszékérdések között mik fognak előjönni. Itt kapunk egy témakört, amit ki kell dolgozni írásos formában, és ezek a témakörök kiszámíthatók. Rengeteg érettségiző itt próbálja meg a vizsga „biztos pontjait” megszerezni. De mik a történelem érettségi esszé témakörök? Hogyan írjunk esszét? Lássuk a választ!

Tovább olvasom

Ady Endre 1877-ben született, Érdmindszenten (mai Románia). Nemesi öntudattal rendelkező családban nőt fel. A család egészen Ond vezérre vezette vissza magát. Amikor a költő megszületett, a nagy nemességből már csak az méltóságérzet maradt, a család pénzügyileg teljesen elszegényedett. Édesapja egyszerű földműves, édesanyja papleány volt. Középiskoláit a fiatalkorú Ady vallásos iskolákban töltötte, Nagykárolyban és Zilah településén. Nagykárolyban piarista gimnáziumban Zilah községében pedig református kollégiumban tanult. Már gimnazista korában kísérletezgetett vers és prózaírással.

Tovább olvasom
Kádár János élete ✔️ munkássága, hatalomra kerülése

A „Kádár-korszak” hazánk egyik meghatározó időszaka volt a 20. században, ezt időtartama (1956-1989), illetve az ebben az időszakban zajló politikai- gazdasági- társadalmi átalakulás is alátámasztja, melyet a rendszerváltás és a magyar demokratikus rendszer kialakítása követett. Ki volt Kádár János, milyen intézkedéseket vezetett be? 

Tovább olvasom