Magyar

Kosztolányi Dezső: Édes Anna

Az Édes Anna Kosztolányi Dezső írónk egyik legnagyobb remekműve. A mai napig egy szenzációs írásként tartják számon. A Tanácsköztársaság idején zajlott a mű. 

Tovább olvasom
A magyar helyesírás - A - Z összefoglaló - 50 példán keresztül bemutatva!

Bizonyára ez az a kérdés, amelyet minden iskolás feltesz magában, megkérdez a tanáraitól vagy a szüleitől. A nyelvtankönyveteket, helyesírási szabályzatot olvasgatva, hamar útvesztőnek tűnhet a magyar nyelv szabályozása. Ez a cikk többek között azért jött létre, hogy segítséget nyújtson nektek a helyesírás szabályainak labirintusában, segítsen eligazodni, illetve, hogy választ adjon nektek arra a kérdésre, miért fontos ez?

Tovább olvasom

A névátvitelek másik fő fajtája (a metafora mellett) a metonímia, amely a fogalmak érintkezésén vagy ok-okozati kapcsolatán alapul. Ez a nyelvi kép úgy kapcsolja össze a fogalmakat, hogy a beszélő átviszi az egyik foga-lom nevét a másiknak a jelölésére, s az ebből létrejövő kapcsolat teremti meg a stílusképet, hoz létre hatásos névcserét.

Tovább olvasom
A Költői Képek És Eszközök Fajtái 📃10 Példával Bemutatva!

A metafora típusú képek esetében a fogalmi és a képi oldal között hasonlóságról beszélünk valamilyen közös jegy alapján. A csoport névadója a metafora (gör. ’átvitel’), amelyben két dolgot azonosítunk egymással: az egyik dolog nevét átvisszük a másikra. Két altípusát különböztethetjük meg szerkezeti szempontból. Teljes metaforáról beszélünk, ha mind a képi, mind a fogalmi sík jelen van a szövegben, mint például Petőfi híres versének refrénjében (A természet vadvirága): „A korláttalan természet / Vadvirága vagyok én.” 

Tovább olvasom

Ady Endre 1877-ben született, Érdmindszenten (mai Románia). Nemesi öntudattal rendelkező családban nőt fel. A család egészen Ond vezérre vezette vissza magát. Amikor a költő megszületett, a nagy nemességből már csak az méltóságérzet maradt, a család pénzügyileg teljesen elszegényedett. Édesapja egyszerű földműves, édesanyja papleány volt. Középiskoláit a fiatalkorú Ady vallásos iskolákban töltötte, Nagykárolyban és Zilah településén. Nagykárolyban piarista gimnáziumban Zilah községében pedig református kollégiumban tanult. Már gimnazista korában kísérletezgetett vers és prózaírással.

Tovább olvasom

Diákként gyakran találkozhatunk ezzel a kérdéssel. Természetes folyamat, hogy szeretnénk megérteni, amit tanulunk. Válaszokat kapni a miértekre. Nos, a szövegértés képessége talán napjainkban még jelentőségteljesebb, mint a történelmünk során bármikor. A 21. század az információ százada. Az internetnek és az online világnak köszönhetően, hatalmas mennyiségű információ jut el hozzánk napi szinten.

Tovább olvasom

Az érettségin a novellaelemzés és a két vers összehasonlítása között választhattok. Akármelyiket választjátok erre a feladatra kapjátok a legtöbb pontot a három közül. Emiatt érdemes előre felkészülni és hamar eldönteni, melyikre fogtok koncentrálni a felkészülés folyamán. 

Tovább olvasom

A ballada eredetileg egy verses kisepikai, nép - és műköltészeti műfaj. A mű előzményeit, eseményeit és a legfőbb okokat nagyrészt a drámai párbeszédekből és a lírai monológokból ismerhetjük meg. A műfaj lényeges jellemzője, hogy az embereket kiélezett lelkiállapotban, lélektani helyzetekben ábrázolja, sokszor a megzavart emberi lélek magatartását mutatja be.

Tovább olvasom