Top100: Matematika érettségi tételek és témakörök listája


Ez az a 100 témakör, melyek a leggyakrabban jönnek elő a középszintű matematika érettségin. Nagyon fontos, hogy mindegyik témával tisztában legyünk egy elfogadható szinten.

A cos(x) függvény A kogika tárgya, legfőbb tételei A racionális szám fogalma A sin(x) függvény A számelmélet alapegyenlete A tan(x) függvény Az abszolútérték függvény Az egybevágósági transzformáció Az első n pozitív egész szám négyzetösszege Bázisvektorok Beírható kör Diszjunkció Diszkrimináns fogalma Egy valós szám normál alakja Egybevágóság Egyenes és fordított arányosság Egyenes iránytangense Egyenes- és fordított arányosság fogalma Egyenletek, egyenlet igazsághalmaza Egyváltozós polinomok Ekvivalencia Ellipszis Exponenciális egyenlet megoldás példák Exponenciális függvény Függvény és inverze Függvény megadási módok Forgáskúp térfogata Gúla Gúla térfogata Gráfelmélet Gyökfogalom Háromszög belső szögfelezője Háromszög köré írható körének bizonyítása Háromszög magasságvonalai Háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást Háromszög szögfelezői Háromszög szögfelezői egy pontban metszik egymást Háromszög szögfelezői egy ponton mennek át Háromszög tételek Háromszög területe Húrnégyszögek tétele Hajlásszög Halmazműveletek Halmazok Hasonlóság bizonyítása Hasonlóság, háromszögek hasonlóságának alapesetei Hatványozás Henger térfogata Hiperbola Két halmaz egyenlősége Két vektor összege, különbsége Két vektor skaláris szorzata Két vektor skaláris szorzata a vektorok Koordinátáinak segítségével Körcikk és a körszelet területe Középpontos hasonlóság Középpontos tükrözés Középvonal Kúp, henger, hasáb származtatása Kitérő egyenesek hajlásszöge és távolsága Kombinatorika Kommunitatív és asszociatív fogalma Konvex és konkáf fogalma, jellemzői Konvex sokszög átlóinak száma Konvex sokszög átlóinak száma Konvex sokszög belső szögeinek összege Koszinusztétel Legkisebb közös többszörös Legnagyobb közös osztó Logaritmikus azonosságok Logaritmus Logaritmus azonosságok Logaritmus függvény Másodfokú egyenlet Mértani közép Mértani sorozat Magasságtétel és a befogótétel Monotonitás Négyzetgyök függvény Négyzetgyök kettő irracionális szám Párhuzamos szelők tétele és a tétel megfordítása Párhuzamos szelők tétele – Videó bizonyítás Párhuzamosság, merőlegesség Permutáció, variáció Pitagorasz-tétel és megfordítása Pozitív egész számok első hatványa Pozitív egész számok negatív kitevőjű hatványa Pozitív egész számok nulladik hatványa Pozitív racionális számok halmaza megszámlálhatóan végtelen Prímszám Relatív prímek Skaláris szorzat Számatani sorozat Számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenség két változóban Számtani közép Szögek mérése Szögfelezőtétel Tengelyes tükrözés Végtelen sok prímszám létezik Vektor elforgatása Vektor számszorosa

Egyéb anyagok:

Érettségi feladatok 6 tantárgyból középszinten
Középszintű matematika érettségi feladatok