A regény a nagyepika egyik fontos műfaja, általában szerteágazó, hosszabb időszakokat felölelő cselekménnyel rendelkezik, jellemzően nagy terjedelmű. Fő-és mellékszereplői is vannak, a 12. században jelent meg a műfaj Franciaországban.

Tovább olvasom

A mitológia kifejezés megismeréséhez először a mítosz szó ismerete szükséges. A mítosz görög eredetű szó, jelentése mese, monda, történet. A mítosz általában istenekről, isteni eredetű lényekről, vagy emberfeletti képességű személyekről szóló történet. Az isteneket emberi tulajdonságokkal ruházták fel a mítoszokban.

Tovább olvasom

A nacionalizmus fogalma a latin natio szóból ered, jelentése nemzet. A nacionalizmus a nemzetállam létrehozására, tiszteletére vonatkozó politikai irányzat. Többféle értelemben is beszélhetünk róla.

Tovább olvasom

A mítosz görög eredetű szó, jelentése mese, monda, történet. A mítosz általában istenekről, isteni eredetű lényekről, vagy emberfeletti képességű személyekről szóló történet.

Tovább olvasom

A müncheni egyezményben az olasz miniszterelnök, Mussolini és Daladier francia, Chamberlain brit miniszterelnökök jóváhagyták Németország (Hitler) területi követeléseit, és a Szudéta-vidék Németországhoz való csatolását, mely többnyire német lakosságú volt.

Tovább olvasom

A végvárak a magyar történelemben az oszmán hódítás elleni magyar védelmi rendszer fontos, lényeges elemei voltak. Magyarország déli határövezetében, később a török uralom időszakában a Hódoltság peremén alkottak egybefüggő védővonalat.

Tovább olvasom