Periklész (Kr. e. 495 – Kr. e. 429) Athén egyik kiemelkedő kormányzója, politikusa, uralkodásának idejét szokták "Athén Aranykora"-ként emlegetni. Rendkívül befolyásos szónok és hadvezér volt

Tovább olvasom

A Vörös Hadsereg kifejezést a mai napig két értelemben használjuk. Az első értelemben a Szovjetunió hadserege, a második értelemben a Tanácsköztársaság idején hazánkban létrejött haderőt nevezzük így.

Tovább olvasom

A nacionalizmus fogalma a latin natio szóból ered, jelentése nemzet. A nacionalizmus a nemzetállam létrehozására, tiszteletére vonatkozó politikai irányzat. Többféle értelemben is beszélhetünk róla.

Tovább olvasom

A mítosz görög eredetű szó, jelentése mese, monda, történet. A mítosz általában istenekről, isteni eredetű lényekről, vagy emberfeletti képességű személyekről szóló történet.

Tovább olvasom

Az ispán a vármegyék élére kinevezett vezető ember volt a középkorban, a grófi rang megfelelője volt. A vármegyerendszert, és az ispánságot I. István királyunk hozta létre Magyarországon.

Tovább olvasom

A szinesztézia a metaforával rokon költői kép, hangulati egyezésen alapuló névátvitel. Kétféleképp jöhet létre: érintkezési és hasonlósági képzettársításból.

Tovább olvasom

A szinekdoché a metonímia egyik fajtája, névátvitelt jelent. Rész-egész viszonyban álló fogalmak felcserélését jelenti. Például: tárgy helyett annak anyagának megnevezése.

Tovább olvasom

A terjedelem a legnagyobb és a legkisebb adat különbségeként számolható, azt mutatja meg, hogy mekkora értékközben ingadoznak a változó értékei. Jele R.

Tovább olvasom

A müncheni egyezményben az olasz miniszterelnök, Mussolini és Daladier francia, Chamberlain brit miniszterelnökök jóváhagyták Németország (Hitler) területi követeléseit, és a Szudéta-vidék Németországhoz való csatolását, mely többnyire német lakosságú volt.

Tovább olvasom

A Hanza-kereskedelem a középkorban az egyik legnagyobb kereskedelmi szövetség, ami Észak-Európában és a balti térségben volt jelen a XIII–XVII. században.

Tovább olvasom

Themisztoklész az athéni demokrácia egyik meghatározó politikusa volt, a görög-perzsa háborúkban is nagy szerepet vállalt. Neki köszönhető az erős flotta kiépítése a perzsa fenyegetés ellensúlyozására.

Tovább olvasom

A végvárak a magyar történelemben az oszmán hódítás elleni magyar védelmi rendszer fontos, lényeges elemei voltak. Magyarország déli határövezetében, később a török uralom időszakában a Hódoltság peremén alkottak egybefüggő védővonalat.

Tovább olvasom

Az antant szövetsége 1904-ben jött létre Franciaország és Anglia között, a szerződésben akét ország rendezte a gyarmatosítás során felmerülő konfliktusokat és megállapodás történt a katonai segítségnyújtásról.

Tovább olvasom

A triumvirátus jelentése három férfi szövetsége. Az I. triumvirátus Julius Caesar, Crassus és Pompeius között jözz létre, míg a II. triumvirátus Octavianus, Lepidus és Antonius között.

Tovább olvasom