Az 1947-es választásokat csalássorozattal nyerte meg a kommunista párt, ez nevezik a történelemben elhíresülten "kékcédulás választásoknak". A kommunisták minden egyes szavazó körzetben meghamisították a szavazáshoz szükség kékcédulát.

Tovább olvasom

Szolón (Kr. e. 638 körül – Kr. e. 558 körül) kiváló képességű ókori athéni politikus, hadvezér és költő, a hét görög bölcs egyike. Nevéhez köthető az úgynevezett szolóni alkotmány, vagyis a timokratikus állami berendezkedés megteremtése, ami az anyagi javak birtoklásán alapult.

Tovább olvasom

A feudalizmus a középkori társadalom szokásos berendezkedése. Olyan társadalmi, jogi, politikai és gazdasági berendezkedés, ahol a hűbérurak és vazallusok között egy különleges jogi rendszer áll fent. Másik neve hűbériség vagy hűbéri rendszer, a föld birtoklásán alapul.

Tovább olvasom

Bach-korszaknak nevezzük az 1850-1859 közötti időszakot, amikor Alexander Bach belügyminiszter 9 éves uralma alatt AUsztria teljes diktatúrát gyakorolt Magyarországra.

Tovább olvasom

Az empirizmus a görög empeiria tapasztalás szóból származik, egy ismeretelméleti irányzat, amely a befogadás jelentőségét emeli ki, és a megismerés fogalmát. Szerinte a tapasztalás az, ami a tudományt előre viszi.

Tovább olvasom

Az új gazdasági mechanizmus Kádár János korszakában bevezetett gazdasági reform, mely összeségében sikertelen volt, a mezőgazdaságot azonban fellendítette. A reform következtében nőtt a vállalati önállóság, a központilag előírt bérek helyébe egy vállalati szabályozású bérezés lépett életbe.

Tovább olvasom

A statárium jelentése rögtönítélő bíráskodás, rögtönítélő törvényszék. Akár bírósági ítélet nélkül is hozható halálos ítélet, a statáriumot általában szükségállapotban alkalmazzák.

Tovább olvasom

A rokokó a barokk és klasszicizmus művészetéhez illeszkedő stílusirányzat, a két művészeti kort köti össze. Díszítettség, könnyedség, boldogság és öröm jelenik meg benne. A barokk monumentális, dinamikus jellemzői helyett a bájosabb, könnyedebb formát kedveli.

Tovább olvasom

A szentimentalizmus a 19. században megjelenő stílusirányzat, egyfajta érzelmi lázadást fejez ki a feudalista eszmék és azok embertelensége, illetve hierarchiája ellen.

Tovább olvasom

A ballada eredetileg egy verses kisepikai, nép - és műköltészeti műfaj. A mű előzményeit, eseményeit és a legfőbb okokat nagyrészt a drámai párbeszédekből és a lírai monológokból ismerhetjük meg. A műfaj lényeges jellemzője, hogy az embereket kiélezett lelkiállapotban, lélektani helyzetekben ábrázolja, sokszor a megzavart emberi lélek magatartását mutatja be.

Tovább olvasom

A normálvektor a matematikában egy adott egyenesre vagy síkra merőleges, nullvektortól különböző vektor. Bármely egyenesnek vagy síknak végtelen sok normálvektora van.

Tovább olvasom

A Trubadúrköltészet, avagy lovagi költészet jellemzője a kötött és állandó forma, valamint téma. Énekes költészet, a trubadúrok költészete leginkább dalokból állt, központi témája a szerelem: a költő szíve hölgye iránti szerelmét és hódolatát adta elő.

Tovább olvasom

A kapuadó Károly Róbert 1336-as pénzügyi reformjainak egyika, a jobbágyok állam általi megadóztatásának egyik formája. Amikor az évenkénti pénzváltás (kamara haszna) megszűnt, akkor a kieső királyi jövedelmeket a kapuadóval próbálták meg pótolni.

Tovább olvasom

Az epigramma egy tömör, rövid, csattanóval végződő lírai műfaj. Hossza általában 2-4 verssornyi, mondanivalóját tekintve tömör, és szellemes, rövid csattanóval végződik. Gyakori versormája a disztichon, de más versformákat is használ.

Tovább olvasom