Az alkotmányos monarchia egy olyan monarchia, ahol a tényleges hatalom nagy része a parlament kezében van, gondolva például a pénzügyekre, hadseregre, kormány feletti ellenőrzésre. Az alkotmányos monarchia Angliában jelent meg először, 1689-ben.

Tovább olvasom

Az invesztitúra tágabb értelemben az egyházi tisztségek beiktatásának jogát jelentette. Szűkebb értelemben egy egyházi személy hivatali ruhájának ünnepélyes átadását és felvételét.

Tovább olvasom

A Levantei kereskedelem a középkori világ legjelentősebb kereskedelme volt, egy történelmi és földrajzi régió, mely a Közel-keleten volt megtalálható. Az északi-itáliai városokat kötötte össze a Közel-kelettel,

Tovább olvasom

Az utópia tágabb értelemben bármilyen megvalósíthatatlan társadalmi elképzelést jelent, mely eszményi, ámde valamiért nem elérhető, kivitelezhető.

Tovább olvasom

Metternich kancellár a Szent Szövetség egyik meghatározó politikusa volt, osztrák kancellár, korának egyik legtehetségesebb diplomatája, a konzervatív Európa megalkotója. Bukása a bécsi forradalomnak köszönhető.

Tovább olvasom

A bevezetés az irodalomban az írásművek első része, fejezete, mely a tárgyat jelöli meg, összegzi a megértéshez szükséges ismeretket, tartalmazza a fókuszmondatot. Feladatai közé tartoznak a hangulati előkészítés, figyelemfelkeltés, a szöveg témájának felvázolása.

Tovább olvasom

A füstadó Hunyadi Mátyás által bevezetett adónem, az 1467-es pénzügyi reformjában a kamara használt a füstadó váltotta fel. Ezt az adófajtát egészen az 1848/49-es évekig használták, az adó házanként volt értelmezett.

Tovább olvasom

A vershelyzet a versből megállapítható szituciót jelenti. Utalhat például a tér-és időbeli mozzanatokra vagy a környezetre, melyben a vers megszületik. A vershelyzet lehet akár egy emberi szituáció bemutatása is, melyre a vers választ ad.

Tovább olvasom

A népfelség elve (népszuveneritás elve) azt az elvet jelenti, amely kimondja, hogy a jogok forrása maga a nép. A népnek joga van az államra ruházott jogokért cserébe a hatalom ellenőrzésére.

Tovább olvasom

A bandérium saját zászlóalj alatt harcoló hadsereget, csapatot jelent, mely önálló, egy-egy főméltóság szerelte fel saját vagyonából.

Tovább olvasom