Készülj fel mihamarabb!

Középszintű magyar irodalom érettségi feladatok megoldásokkal - 2005-ig visszamenően!Az alábbi táblázat egészen 2005-ig visszamenőleg tartalmazza az magyar érettségi feladatokat. Online tanulófelületünkön témakörönként is gyakorolhatsz.

Feladatsor Javítási útmutató
2005 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2005 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2005 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2005 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2006 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2006 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2006 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2006 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2006 február középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2006 február középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2007 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2007 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2007 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2007 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2008 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2008 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2008 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2008 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2009 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2009 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2009 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2009 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2010 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2010 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2010 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2010 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2011 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2011 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2010 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2011 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2012 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2012 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2012 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2012 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2013 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2013 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2013 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2013 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2014 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2014 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2014 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2014 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2015 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2015 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2015 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2015 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2016 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2016 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2016 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2016 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2017 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2017 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2017 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2017 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2018 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2018 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2018 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2018 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2019 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2019 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2019 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2019 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2020 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2020 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2020 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2020 október középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás
2021 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor 2021 május középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi megoldás

Mit kérdeznek az irodalom érettségin középszinten?

Középszinten az irodalom érettségin számtalan témakört kérnek vissza – ez még akkor is így van, ha nyilvánvalóan kevesebbet kell tanulni rá, mint egy emeltszintű vizsgára. A teljesség igénye nélkül a legfontosabb témakörök, melyek előkerülhetnek a szóbelin, vagy az írásbelin?

Biblia. Kik írták a Bibliát, ki volt Jézus Krisztus? Mi jellemzi a bibliai műfajokat? Miért mondhatjuk, hogy a kereszténység és a zsidó vallás szent könyve? Miben különbözik az Ószövetség és az Újszövetség?

Görög dráma. Mik az antik dráma jellegzetes vonásai? Mik a legismertebb drámák, és kik a legismertebb drámaírók? Ki volt Antigoné?

Dráma. Mi jellemzi a drámát, mint műfajt? Hogyan jelent meg az ókori Görögországban, a világirodalomban s hazánkban? Mik a legfőbb részei egy drámai műnek? Mi a tragédia, komédia, tragikomédia és azok különbözőségei?

Balassi Bálint. Mik a jellemzői Balassi Istenes verseinek, és vitézes verseinek? Miről szól az Egy katonaének? Mi jellemezte a szerelmi költészetét?

József Attila. Hogyan kapcsolható Balassi költészete József Attiláéhoz? Ki volt Makai Ödön? Miért mondható, hogy a költő szemlélete és ihletmerítése rendkívül komplex?

Arany János. Hogyan jelenik meg a népiesség Arany költészetében? Mi volt a foglalkozása eredetileg? Ki volt Ercsey Julianna? Mik voltak a költő főbb művei?

Petőfi Sándor. Miért mondhatjuk, hogy ő volt a forradalmi költő, a váteszköltő? Mi volt a Tízek Társasága? Mikor halt meg és hogyan? Ki volt Szendrey Júlia?

Kazinczy Ferenc. Mikor volt a nyelvújítás? Kik voltak az ortológusok és a neológusok? Pontosan hogyan újult meg a magyar nyelv?

Kosztolányi Dezső. Hogyan kapcsolódott a világháborúkhoz a költészete? Miről szól  leghíresebb műve, az Édes Anna, mi a műfaja, és a története?

Berzsenyi Dániel. Miért szökött meg a soproni líceumból? Milyen értelemben folytatta írói tevékenységét – élt kettős életet? Milyen értelemben vallott Horatiusi nézeteket?

Vörösmarty Mihály. Ki ihlette Szép Ilonkát? Milyen hivatása volt? Mikor írta meg a Szózatot? Miről szól a Guttenberg-albuma?

Ady Endre. Mik jellemezték a Léda-verseket, vagy a Halál-verseket? Miben különleges Ady költészete?

A nyelv, mint jelrendszer. Mi a jel fogalma és mik annak tulajdonságai? Mik a nyelvi jel összetevői? Miben különböznek a mesterséges és természetes jelek? Mi a szóelem?  

A helyesírás alapelvei és alapelemei. Mi az írás, és mi a helyesírás? Mi a jelölő és jelölt, ezek szerepe? Mit mond ki a hagyomány, egyszerűsítés, kiejtés, szóelemzés elve? Mit jelent az, hogy hangjelölő?

Kommunikáció. Mik a kommunikáció funkciói és elemei? Milyen módon történhet meg az információcsere, mit nevezünk egyirányú kommunikációnak? Mi az elsődleges és másodlagos funkció?

Közlésfolyamat. Mik a közlésfolyamat funkciói? Mi az az információ, miért számít egyoldalú tájékoztatásnak? Mik az alapfunkciói és kiegészítő funkciói? Mik a nem nyelvi kifejező eszközök?

Képszerűség. Mik a képszerűség elemei és stíluseszközei? Mik a költői képek? Mik a jellemző szóképek, hogyan lehet ezeket csoportosítani? Mi a metafora, megszemélyesítés és allegória, szinesztézia?

Stílus. Hogyan függ össze a nyelv és a stílus? Mit jelent a szépirodalmi stílus? Mik a képszerűség stíluselemei, stíluseszközei? Mi az az átvitel?

Érvelés. Hogyan kell helyesen érvelni, milyen érvtípusok léteznek? Milyen elemekből épül fel a kifejtett érv? Mi az a tétel és a bizonyíték? Mik a definícióból, ok-okozati összefüggésből, körülményekből levezethető, vagy összehasonlításon, valószínűségen alapuló érvek?

Összetett mondatok. Mi a beszéd legkisebb egysége? Mik a lehetséges csoportosítási formák? (kijelentő, felszólító, kérdő, felkiáltó, óhajtó)? Mi az az állító, tagadó, vagy tiltó mondat? Mi a különbség az egyszerű és összetett mondatok között?

Toldalékok rendszere. Milyen toldalékok léteznek? Mik azok a főnévképzők, igeképzők, vagy melléknévképzők?

Magánhangzó és mássalhangzó törvények. Mi az a teljes hasonulás, részleges hasonulás és összeolvadás? Mi az a rövidülés, nyúlás vagy kiesés? Mi jellemzi a vegyes hangrendű szavakat?

A főnév. Mi az a köznév és tulajdonnév? Hogyan kell írni helyesen a személyneveket? Milyen szerepe van a mondatban a főnévnek? Mi az az intézménynév, vagy márkanév?

Igék, azok ragozása. Milyen csoportosításuk lehetséges jelentés szerint (jelentés, létezés, történés)? Mód szerint vagy idő szerint hogyan osztályozhatjuk őket? Mik azok az ikes igék, mi az az igekötő?


Hogyan kell a középszintű magyar érettségire felkészülni?

A középszintű magyar érettségi bizony egyáltalán nem könnyű. Évről évre rengeteg diák ugrik neki a megmérettetésnek, azonban kevesen vannak közülük, akik igazán szép eredményeket érnek el ezen a vizsgán. Ez nem véletlen, hiszen a komplett, 12 éves tananyagból kell egy diáknak számot adnia a tudásáról, ami bizony egyáltalán nem könnyű feladat.

Annál is inkább, hiszen rengetegen alapból rossz készülési technikákat alkalmaznak, amikor erre a vizsgára szeretnének felkészülni. Ennek az az oka, hogy a legtöbben nem tudják, hogy pontosan hogyan érdemes készülni. Milyen gyorsan kell a feladatokat megoldani? Mennyi idő áll összesen a rendelkezésünkre, amikor a komplett feladatsort kézhez kapjuk? Hogyan érdemes az időnket beosztani? Ezek mind-mind nagyon érdekfeszítő kérdések egy érettségiző diák számára.

Mik a legjobb készülési technikák?

A sikeres készülés elengedhetetlen kelléke, hogy a legmegfelelőbb készülési technikákat alkalmazzuk – azonban nem evidens, hogy mi a helyes felkészülés titka. Íme, lássuk, hogy hogyan kell felkészülni a magyar érettségire!

Gyakoroljunk rendszeresen

A rendszeres gyakorlás meghozza gyümölcsét. Ne úgy készüljünk, hogy 1-2 hónapig szinte elő sem vesszük a könyveket, utána pedig 3 hét alatt akarunk a komplett vizsgára felkészülni. Azok az emberek, akik ezt a készülési technikát alkalmazzák, nagyon pórul fognak járni. Már év elejétől vegyük elő rendszeresen a füzeteinket, és tanuljunk hétről hétre – csak ez fog igazi eredményeket hozni.

Fogadjunk mentortanárt

Egy jó mentortanár higgyük el, hogy aranyat ér. Talán elsőre nem gondolnánk, de akár 10-20 óra mentorálás is nagyon sokat számít középszintű érettségin. Hiszen, mindenkiben vannak olyan kérdések, melyek nem világosak számára, vagy kevésbé érthetőek. A mentortanár pontosan ebben segít nekünk. Hogy azokat a témaköröket rendbe tegye a fejünkben, melyeket nem értünk igazán, és amelyekkel nem vagyunk tisztában.

Iratkozzunk be egy internetes oktatófelületre

Ha egy online oktatófelületre beiratkozunk, akkor az olyan, mintha kapnánk magunk mellé egy kiváló mentortanárt. Egy oktatófelületen témakörönként vezetnek végig minket, és ez sokkal hatékonyabb a sikeres felkészülés szempontjából, mint ha mondjuk csupán a korábbi érettségi témaköröket nézegetnénk.

Készüljünk együtt, csoportosan

Ha együtt készülünk fel az érettségi vizsgára, akkor nagyon sokkal kisebb lesz az esélye annak, hogy egy adott, konkrét témakört csupán egyetlen szemszögből fogunk tudni szemlélni. Mégis miért? Azért, mert minden témát több ember nézőpontjából fogunk megismerni, ami nagyon fontos, és lényeges szempont. Ha egy feladatot több megoldási módszerrel is meg tudunk oldani, akkor a vizsgadrukkban kisebb az esélye, hogy nem fogjuk tudni konkrétan megoldani az adott problémát.

Több tankönyvet is nézzünk át

Nagyon sokan esnek bele abba a hibába – gyakorlatilag a felkészülési tantárgytól függetlenül – hogy csupán egyetlen tankönyvet néznek át. Ez óriási hiba! Hiszen, az iskolában használt tankönyv kevés példát használ, és sokkal többre lesz szükségünk ahhoz, hogy eredményesen fel tudjunk készülni. A könyvtár egy remek opció, de akár az internetről is tölthetünk le olyan anyagokat, melyek a hasznunkra lesznek a készüléskor.

Milyen témakörök kerülnek elő a leggyakrabban a magyar érettségin az írásbelin?

A magyar érettségin rengeteg olyan témakör figyelhető meg, amik évről évre nagyon gyakran köszönnek vissza a számonkéréskor. Íme, lássunk ezek közül néhányat!

Műnemek. Már az írásbelin is rengeteg olyan feladat jön elő, ami a különféle műnemekkel kapcsolatos. Mi a líra? Mi az óda, vagy az episztola? Ha a verselemzés részt ki szeretnénk maxolni, akkor ezeket a kérdéseket álmunkból felkeltve is tudnunk kell.

Verselemzés. Hogyan kell egy verset elemezni? Mitől lesz egy vers mondjuk emelkedő hangvételű, mit fejez ki a költő érzelmi világa? Nagyon sok ember számára jelent óriási problémát, hogy nem tudja, hogy mi fán terem a verselemzés.

Költők életei. Tudni kell az életrajzukból is felelni, hiszen tudni kell, hogy ki volt Ady Endre, és hogy az ő nevéhez milyen tulajdonságok köthetők. Mik voltak a legfőbb művek? Ki volt a szerelme, hogyan halt meg? Ezek a szóbeli vizsga esszenciális részei.

Szövegértés. Bármily hihetetlen, az irodalom érettségi egyik legjobb része, ahol pontot lehet szerezni, a szövegértés. Hiszen itt csak a logikai képességeinkről kell számot adnunk, semmi másról. Ezt pedig gyakorolhatjuk.

Műelemzés. A három választható feladat közül a novella elemzés, vagy műelemzés az egyik kedvence a diákoknak, hiszen sokkal könnyebb itt jó pontot szerezni, mint mondjuk verselemzésből. Azonban ne gondoljuk azt, hogy itt nem bukhatunk értékes pontokat!

Miért érdemes jól megírni a vizsgát?

Az életünk egyik fontos fordulópontja, hogy hogyan sikerül az érettségi vizsgánk. Ugyanis ennek az eredménye fogja megszabni, hogy melyik felsőoktatási intézményekbe fogunk felvételt nyerni végül. Rengeteg diák kénytelen egy évet halasztani azért, mert nem veszik fel elsőre abba a felsőoktatási intézménybe, ahová jelentkezett, és emiatt nem tudja megkezdeni a tanulmányait. De olyanok is vannak, akiket csupán fizetős helyekre vesznek fel, emiatt a tanulmányaik rengeteg pénzbe kerülnek, vagy kénytelenek diákhitelt felvenni.

Ezen felül, ez egy olyan vizsga, amit csupán egyszer lehet letenni. Ha az ember minden tantárgyból jelesre vizsgázik, akkor egész életében egy nagyon szép, és remek referencia lehet számára, hogy ő ezen a vizsgán minden egyes tantárgyból jelest kapott.