A dráma egy irodalmi műnem, mely alapvetően párbeszédekre (dialógusokra) épül. Többnyire színházi előadásra szánt, nagy alfajai a tragédia, komédia és a színművek. Az epika és a líra mellett az irodalom harmadik műneme, eredetileg cselekvést jelent, tárgya valamilyen külvilágból merített esemény, eseménysor. 

A szereplők jellemét azok cselekedeteiből párbeszédeiből és monológjából ismerjük meg. A drámaíró nem elbeszéli a cselekményt, hanem a hőseit beszélteti.

Online tanulófelület

Kattints!