A személyi kultusz valamely politikai személy, uralkodó személye körül kialakulú túlzott, természetellenes, irracionális tisztelet. Jellemzői a mértéktelen felmagasztalás, és a feltétel nélküli tisztelet, megkérdőjelezhetetlenség.

Tovább olvasom

Az elkoga (ecloga) egy görög eredetű lírai (lírikoepikus) műfaj, mely a pásztori világot mutatta be. Dialogikus formát használ, különféle érzéseket, gondolatokat, szembesít az olvasóval. Sokszor dialogikus formát használ, azaz párbeszédekre épít.

Tovább olvasom

A matematikában az A halmaz valódi részhalmaza a B halmaznak, ha az A halmaz minden eleme benne van B halmazban, de a két halmaz elemei nem ugyanazok.

Tovább olvasom

A levélregény egy olyan regényműfaj, amely fiktív levelekből áll. A fiktív levelek időnként más szövegfajtákkal (elsősorban fiktív naplórészletekkel) együtt szerepelnek a műben.

Tovább olvasom

A vetési pátens a Rákóczi-szabadságharc idején 1703 augusztusában közzétett rendelet volt. A rendelet értelmében a hadba vonuló katonák mentességet kaptak mindennemű földesúri és állami szolgáltatások alól. Később még egy pátenst kiadtak, a gyalui pátenst.

Tovább olvasom

Az állóháború során a szembenálló felek frontvonalai hosszú időre beállnak, megmerevednek, emiatt egyik fél sem tud előre nyomulni. Az I. világháború jellemző hadviselése volt, a II. világháborúban már kevésbé volt elterjedt. 

Tovább olvasom

A démosz az ókori Görögország városállamaiban élő köznép volt, akinek nem volt jelentősebb vagyona, szabad, polgárjoggal rendelkező ember volt.

Tovább olvasom

Az uradalom a középkori hűbéri, feudális rendszerben a földesúr birtokának gazdasági és igazgatási egysége volt. Több, vagy akár sok falvat és az azokhoz tartozó legelőket, szántókat, erdőket, tavakat foglalja magában.

Tovább olvasom

A konkvisztádor a portugál és spanyol hódítókat jelöli, akik az amerikai kontintens leigázásával és gyarmatosításával akartak meggazdagodni, hatalmas vagyonra szert tenni.

Tovább olvasom

A regény a nagyepika egyik fontos műfaja, általában szerteágazó, hosszabb időszakokat felölelő cselekménnyel rendelkezik, jellemzően nagy terjedelmű. Fő-és mellékszereplői is vannak, a 12. században jelent meg a műfaj Franciaországban.

Tovább olvasom

A mitológia kifejezés megismeréséhez először a mítosz szó ismerete szükséges. A mítosz görög eredetű szó, jelentése mese, monda, történet. A mítosz általában istenekről, isteni eredetű lényekről, vagy emberfeletti képességű személyekről szóló történet. Az isteneket emberi tulajdonságokkal ruházták fel a mítoszokban.

Tovább olvasom