Top100: Történelem érettségi tételek és témakörök listája


Ez az a 100 témakör, melyek a leggyakrabban jönnek elő a középszintű történelem érettségin, akár írásbelin, akár szóbelin. Nagyon fontos, hogy mindegyik témával tisztában legyünk egy elfogadható szinten. Minden témakört értintünk, amelyek előkerültek az utóbbi 10 év írásbeli érettségi vizsgáin. A lista előrehaladási ütemterv sorrendjében készült.

Az ókori Mezopotámia Az ókori Egyiptom Az ókori Kína és India A Közel - Keletet egyesítő birodalmak + Hamurappi törvényei Az ókori görögök: Kréta és Mykéné A görög polisz Az athéni demokrácia Spárta A görög-perzsa háborúk A peleponészoszi háború A makedón állam felemelkedése Nagy Sándor Róma alapítása, Róma a királyság korában Róma a köztársaság korában Julius Caesar és az első triumvirátus + Sulla Augustus és a principátus A római császárság Dominatus és a négy császár uralma Az ókori kereszténység Zsidó vallás + fönícia A római államvallás a kereszténység + Jézus Krisztus + Szent Pál Róma bukása + hunok A frankok és Nagy Károly A magyarok eredete Honfoglalás + kalandozások Szent István államalapító tevékenysége + apja, Géza munkássága A királyi hatalom megszilárdulása: Szent László Könyves Kálmán Az aranybulla: II. András A tatárjárás és IV. Béla Károly Róbert Anjou Nagy Lajos Hunyadi János Hunyadi Mátyás Az invesztitúraharc A rendi dualizmus: a középkori Franciaország és Anglia A nagy földrajzi felfedezések A világgazdaság kialakulása Mohács és a török bejövetel A három részre szakadt ország A középkori kereskedelmi útvonalak és a városok Erdélyi fejedelemség A királyi Magyarország A Tudorok kora Angliában A 30 éves háború A török kiűzése Magyarországról V. Károly abszolutizmusa A 15 éves háború A Bocskai felkelés Rákóczi szabadságharc XIV. Lajos a napkirály Mária Terézia II. József A francia forradalom Napoleon A kongresszusok kora  bécsi béke Az ipari forradalom Reformkor Kossuth Lajos Széchenyi István 1848-as forradalom és a 49-es szabdságharc Olaszország egyesítése Németország egyesítése + Bismarck Haynau rémuralma és a Bach rendszer A kiegyezés A monarchia gazdasága Szövetségi rendszerek a világháború előtt Az első világháború Magyarország az első világháborúban A háborút lezáró békék Trianon Az őszirózsás forradalom és a magyar kormányzat A dicsőséges 133 nap, Kun Béla és a kommunisták Horthy kormányzósága Bethleni konszolidáció A nagy gazdasági világválság Hitler hatalomra jutása + náci Németország Sztálin és a Szovjetunió Mussolini Olaszországa Magyarország jobbratolódása A második világháború Magyarország a második világháborúban A háború rendezésére szolgáló konferenciák (Jalta, Teherán Potsdam) NATO és a varsói szerződés A hidegháború első szakasza Rákosi korszak 56-os forradalom Kádár korszak A hidegháború második szakasza A szovjetunió széthullása A rendszerváltás Az Európai Unió Magyarország államformája A romák helyzete napjainkban Az elmaradott kontinens: Afrika napjainkban A határon túli magyarság helyzete A globális világgazdaság Állampolgári jogok és kötelességek Pénzügy és gazdaság Munkavállalás, vállalati élet