Top60: Fizika érettségi tételek és témakörök listája


Ez az a 60 témakör, melyek a leggyakrabban jönnek elő a középszintű fizika érettségin, akár írásbelin, akár szóbelin. Nagyon fontos, hogy mindegyik témával tisztában legyünk egy elfogadható szinten.

A fény polarizációja A hőmérséklet és a hőtágulás A lézer Energiamegmaradás törvénye A kapacitás, kondenzátor A mozgási és helyzeti energia Munka, munkatétel Súrlódás Mozgások osztályozása Egyszerű gépek Planck-törvény Rugalmasság Sűrűség, sűrűségmérés A töltés eloszlása a feltöltött fémtesten Arkhimédész törvénye és a felhajtóerő Atomreaktor Az anyagok csoportosítása A világ holografikus felfogása Az anyag kettős természete Az atom szerkezete Termodinamika főtételei Transzformátor Az energia fajtái, munka, teljesítmény Az elektromos mező térerőssége Az erő, az erők összegzése Az Univerzum entrópiája és a fekete lyukak Bohr-féle atommodell Coulomb törvénye Bolygók mozgása, geocentrikus és heliocentrikus világkép Csúcshatás Csillagászat Elektrosztatika Elnyelési színkép Egyenes vonalú, egyenletesen gyorsuló mozgás Elhajlás Egyenletes forgómozgás Erővonalak sűrűsége Gravitáció Gázok áramlása Fotóeffektus rövid áttekintése Közegellenállás Halmazállapot-változások, fajhő Heisenberg–féle Határozatlansági reláció Kalorimetria Katódsugárcső Könnyű magok Magfúzió Kinetikus gázelmélet Hullámok Magfizika Maghasadás Megmaradási törvények (energia, lendület, tömeg, töltés) Körmozgás Láncreakció Mesterséges atommag átalakítások Mesterséges radioaktivitás Nehéz magok Nukleáris kölcsönhatás - kötési energia Planck-törvény Skalár, és vektor mennyiségek, SI előtétszavak, a mértékegységek átváltásai Színképelemzés

Egyéb anyagok:

Érettségi feladatok
Középszintű fizika érettségi feladatok témakörök szerint