Az empirizmus a görög empeiria "tapasztalás" szóból származik, egy ismeretelméleti irányzat, amely a befogadás jelentőségét emeli ki, és a megismerés fogalmát. Szerinte a tapasztalás az, ami a tudományt előre viszi. A megismerés kizárólagos forrása lehet a külső vagy belső élmény, az érzékszervek révén szerzett ismeret (szenzualizmus). Hasonló fogalmak a dedukció és indukció.

Online tanulófelület

Kattints!