Periklész (Kr. e. 495 – Kr. e. 429) Athén egyik kiemelkedő kormányzója, politikusa, uralkodásának idejét szokták "Athén Aranykora"-ként emlegetni. Rendkívül befolyásos szónok és hadvezér volt az ókori Athénban, a nép életszínvonala kiváló volt az ő idejében, beleértve a középréteget is. Nagy szerepet játszott a görög–perzsa és a peloponnészoszi háborúban, évente megválassztatta magát sztratégosznak.

Arisztokarta családból származott, anyai ágon Kleiszthenész rokona volt. Abban különbözött a többi arisztokrata családtól, hogy a népgyűlésre támaszkodott. Azzal nyerte el a nép tetszését, és népszerűségét, hogy az esküdtbíróság tagjainak napidjíat fizetett, ennek köszönhetően a szegényebb rétegek is részt tudtak venni ebben a munkában. 

Online tanulófelület

Kattints!