A vershelyzet (versbeszéd) a versből megállapítható szituciót jelenti. Utalhat például a tér-és időbeli mozzanatokra vagy a környezetre, melyben a vers megszületik. A vershelyzet lehet akár egy emberi szituáció bemutatása is, melyre a vers választ ad. A versben gyakran a lírai, versbeli én szólal meg, akit maga a szerző teremt meg. Példa rá Petőfi Sándor: A füstbement terv című műve, ahol egy idilli, örömteli pillanat jelenik meg előttünk. 

Az alábbi videó a verselemzés szempontjait mutatja be, bőven van benne szó a versehelyzetről is: 

Címkék:

Online tanulófelület

Kattints!