A rendi monarchia a feudális állam egy olyan formája, ahol a király és a rendek együtt kormányoznak. A hatalommegosztás a törvényhozásban és az adómegajánlásban mutatkozott meg. A rendi monarchikus berendezkedés nem csupán Magyarországon volt elterjedt, hanem egész Európában is, hiszen jobb berendezkedési forma volt, mint a hűbériség. Eredetileg Angliában és Franciaországban alakult ki, innen terjedt szét a kontinensen - Angliában 1265-ben tarották meg az első rendi gyűlést. 

Online tanulófelület

Kattints!