A regáléjövedelmek az államkincstárt illető, királyi felségjogon szerzett jövedelmek összesége. Eleinte a király egyedüli jövedelme volt, később a városok, illetve földesurak egy része kapta meg ezeket a jövedelmeket. Ismert regálék voltak a kamara haszna, pénzverés monopóliuma, vagy pedig az urbura (bányabér, bányajövedelem), a sótermelés jövedelme, be- és kiviteli vámok, rendkívüli hadiadó, szabadok és székelyek adója, városi adó, a zsidók évi egyösszegű adója. Ezek az adók elég jelentős mértékben járultak hozzá a király bevételeihez, például Mátyás idején több százezer arany forintot tettek ki.  

Címkék:

Online tanulófelület

Kattints!