A protestáns tágabb értelemben minden olyan egyház, vallás és személy, mely a reformáció következtében a 16. század után jött létre Kálvin, Luther és más más vallásreformátorok tanításai, munkássága alapján. Leginkább a XVI. (16.) századra tehető a kialakulása, de a kifejezést a mai napig alkalmazzuk a katolikus egyházzal szembenálló felekezetekre, építményekre és személyekre

Kialakulásának idején a protestáns és katolikus városrészek sokszor elkülönültek egymástól. A protestánsok nem ismerik el a pápát mint legfőbb egyházi személyt és az üdvösséget. Leginkább Európában és Észak-Amerikában élnek manapság, míg a 16. században kizárólag Európában voltak jelen. 

Online tanulófelület

Kattints!