A proletárdiktatúra fogalmának megteremtője Marx volt, szerinte a proletariátus erőszakkal ragadja magához a hatalmat, ezt hívjuk proletárforradalomnak. Ez a kiépült diktatúra fennmarad addig, amíg fel nem számolja a többi osztályt, így valósul meg a kommunizmus

Magyarországon 1919-ben alapult proletárdiktatúra, az Őszirózsás forradalom után, létrejöttét kezdetben rokonszenv övezte. Valójában egy szűk társadalmi elit által fenntartott erőszakos uralom

Címkék:

Online tanulófelület

Kattints!