Az olmützi alkotmányt (oktrojált alkotmány) I. Ferenc József adta ki az osztrák császárságnak 1849 március 4-én Olmützben (Csehország). Az alkotmány tulajdonképpen az 1848-as áprilisi törvényeket vonta vissza, valamint eltörölte az 1848-as év előtti rendi alkotmányt

Ezen felül leválasztotta Erdélyt, Horvátországot, Szlavóniát és a  Partiumot Magyarországtól. Tulajdonképpen az osztrák császárságba történő beolvasztást rendelte elő. A rendelet megszüntette és részekre osztotta az önálló királyságként működő Magyarországot. A rendelet soha nem lépett életbe, mivel nagy ellenszenvet váltott ki. 

Címkék:

Online tanulófelület

Kattints!