A gyarmat állami és gazdasági önállósággal nem rendelkező ország vagy terület, mely az anyaországhoz tartozik közigazgatásilag - nem rendelkezik önállósággal. Katonai megszállással tartják politikai és gazdasági függésben. A spanyolok és angolok által Afrikában létrehozott gyarmatbirodalmak hosszú évtizedeken keresztül fennmaradtak. 

Címkék:

Online tanulófelület

Kattints!