ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

amelyben tájékoztatom Önt, mint honlapom látogatóját, valamint szolgáltatásom igénybe vevőjét az általam alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi szabályokról.

 

1. MILYEN ALAPELVEKET KÖVETEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN?

 

Az adatkezelés során alábbi alapelveket követem:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Minden észszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölöm vagy helyesbítem.
 • a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait

 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez nekem, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

2. KI VAGYOK?

 

Az adatok kezelője: Viharos Loránd Ottó egyéni vállalkozó

Székhely/postázási cím:6726 Szeged, Szövő utca 20.

Adószám: 56565681-1-26

Kapcsolat: info@profifelkeszito.net

4. MIÉRT KEZELEM AZ ADATOKAT? 

 

 • hogy biztosítsam a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működését
 • hogy ellenőrizzem és javítsam a szolgáltatásaim minőségét
 • hogy mérjem a látogatottságot
 • hogy kapcsolatot tarthassak a felhasználókkal
 • hogy rendszeres hírlevelet küldhessek olvasóimnak

Minden megadott adatot bizalmasan kezelek, és harmadik fél számára nem adok ki. Kivételt képez, ha a 1) felhasználó feliratkozik az email listára, 2) kapcsolatba lép a Facebook Messenger chatbottal.

6. MELYEK A FŐBB IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉGEMRE?

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)